Load Line 3 özellikle elektronik basküllerde kullanılmak üzere tasarlanmış bir tartım göstergesidir. Uluslararası standartlara uygun teknolojik tasarımı ile başta elektronik basküller ve taşıt kantarları olmak üzere birçok tartım uygulamasında kullanılabilen LL3, alfanumerik kod girişine olanak tanıyan özelliği, yüksek kayıt hafızası ve gelişmiş fiş-etiket ve raporlama olanakları yanında birçok ilave tartım fonksiyonunu da beraberinde sunmaktadır.

Saniyede 100 kez ADC okuma hızı,16,000,000 iç sayım değeri ile yüksek hassasiyete sahiptir. Standart RS232 seri data çıkışı ile bilgisayar veya yazıcıya bağlanabildiği gibi ilave dijital ve analog data çıkış opsiyonlarıyla otomasyon sistemlerine entegre edilebilir.

Endüstriyel yapıları cihazın zorlu endüstriyel koşullarda bile uzun süre kullanılabilmesine imkan sağlar. Masa, kolon ve panel tip modelleri bulunan Load Line 3, uygulama gereklerine göre kolon veya masa üstünde kullanılabileceği gibi duvara ya da bir panele monte edilerek de kullanılabilir.

Kolay Kullanım
Load Line 3’ ün anlaşılır bloklar halindeki menü yapısı, çok fonksiyonlu tuş takımı ile kolay ve hızlı programlama ve kullanım olanağı sağlar.
Yüksek Hız ve Hassasiyet
Saniyede 100 kez ADC okuma hızı. 24 bit ADC, 16,000,000 iç sayım değeri ile hızlı ve hassas tartım.
Tartım Aralığı Seçimi
İsteğe bağlı olarak tek kademeli veya iki kademeli tartım olanağı.
Antivibrasyon Filitreleri
Programlanabilir dijital ve ani yük filtre seviyeleri ile çevresel faktörlerin (titreşim, gürültü vb.) ve darbeli yüklerin tartım üzerinde oluşturabileceği bozucu etkilerini absorbe ederek dinamik tartım gibi uygulamalarda doğru ve güvenilir bir şekilde tartım olanağı.
Self Kalibrasyon
Endüstriyel uygulamalar için kütleye ihtiyaç duymadan elektronik kalibrasyon seçeneği.
Seri Haberleşme
Standart olarak sunulan RS232 C seri data çıkışı, 300 – 38400 baud rate, 8 data bit, 1 start bit, 1 stop bit ve none parity protokolünde seri haberleşme olanağı sağlar. Opsiyonel olarak sunulan RS 422/485 seri data çıkışı ile haberleşme veya RS 232 / RS 422/485 üzerinden sağlanan MODBUS RTU haberleşme seçeneği sunar.
Kontrol Giriş / Çıkışları
Serbest programlanabilen opsiyonel 4 I/O giriş çıkış kartı. Optoizole 5 V DC (PNP logic) giriş, TTL, 1 A/24 VDC veya 0.5 A / 125 V AC röle çıkışı imkanı sağlar.
Analog Çıkış
Otomasyon sistemlerinde PLC vb. diğer cihazlar ile bağlantı imkanı sağlayan 0-20 mA / 4-20 mA veya 0-10 v analog çıkış opsiyonu.
Alfanümerik Kod (ID) Girişi Ve Hafızası
LL3’ün ID kodu, mal cinsi veya müşteri adı olarak kullanıcı tarafından seçilebilir. Seçilen ID cinsine göre cep telefonu mantığında 99 adet 7 karakter alfanümerik bilgi kodlaması yapılabilir veya tartım sırasında yine cep telefonu mantığında tuşlardan bilgiler yazılabilir.
Dara – Nümerik Dara Hafızası
Manuel dara dışında kullanıcı tarafından tanımlanabilen 20 adet nümerik dara hafızası.
Alibi Hafıza
Opsiyonel olarak sunulan Alibi hafıza ile sıra no, brüt, dara, net tartım bilgilerini içeren 105.000 adet kayıt imkanı.
Raporlama
LL3’ün hafızasındaki kayıtlı tartım bilgileri, toplam tartım raporu ve kodlara göre ayrıntılı rapor olarak yazıcıdan çıktı alınabilir veya bilgisayara aktarılabilir.
Yazıcı Bağlantısı / Etiketleme
RS 232 data çıkışı ile termal, ribbon, nokta vuruşlu ve barkod tipi yazıcılara bağlanarak fiş, bilet, barkodlu etiket basabilir. 2 satır 2×14 karakter firma başlığı tuş takımı sayesinde kullanıcı tarafından kolayca tanımlanabilir. Fiş, bilet ve etiket çıktıları; firma başlığı, tarih-saat, seri no, brüt, dara ve net tartım değerleri ile birlikte kod bilgilerini içerir. Fiş, bilet ve etiket boyutları kullanıcı tarafından tasarlanabilir ve tüm bilgiler Türkçe veya İngilizce dil seçenekleri ile yazdırılabilir.
Yazılım
Yasal metroloji dışındaki uygulamalarda ilave donanım ve ekipmanlar kullanılarak esnek programlama sayesinde özel uygulamalar geliştirme olanağı sunar.
İlave Fonksiyonlar
Basit sayma, tepe tutma, dinamik tartım, otomatik dolum ve tolerans kontrolü modunda çalışma seçenekleri.

Değerli müşterimiz;

Yasal metroloji kapsamında ticari faaliyetlerde kullanılan otomatik olmayan tartı aletleri imalat ve/veya son damga yılından itibaren her 2 yılda bir periyodik muayene tabidir.

Tartı aletinin periyodik muayenesinin yaptırılması kullanıcısının sorumluluğunda olup periyodik muayene için son başvuru tarihi 28 Şubattır.

Kapasitesi 2 tonun üzerindeki otomatik olmayan tartı aletlerinin periyodik muayenesi ile ilgili olarak 11.10.2019 tarih ve 30915 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü Ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği” ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiştir.

Söz konusu otomatik olmayan tartı aletinizin periyodik muayenesi için TSE’ye ait https://basvuruportal.tse.org.tr adresinden muayene başvurunuzu yapabilir veya 0533 748 9638 numaralı telefonumuzdan teknik servis departmanımıza ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Muayene Yönetmeliği

Ölçü Aletleri Muayene ve Damgalama Ücret Çizelgesi